Eğitim Standartları

EĞİTİM STANDARTLARIMIZ

Danışmanlık ve Eğitim hizmetlerinde standart bakış açısı eğitimin uygulamaya dönmesini engeller. Her kuruma özgü ve özel uygulama yapılması eğitimin uygulamaya geçmesini sağlar. Bu nedenle,tüm eğitim programlarımız aşağıdaki standart süreçleri kapsayacak şekilde oluşturulur;

  • Eğitim Anahtarlarının Belirlenmesi: Eğitim verilmesi planlanan kurum için eğitim standartlarının, eğitimde olmazsa olmaz anahtar noktaların belirlenmesidir.
  • Dış değerlendirme ve hazırlık raporu: Eğitim verilmesi planlanan kuruma özgü gizli ihtiyaçların tespiti ve değerlendirilebilmesi için “gölge müşteri” uygulaması yapılır. Gölge müşteri kurum ve çalışanların ihtiyaç duyduğu noktaları objektif gözlemleme ve ortaya çıkarma imkânı sağlar.
  • Öz değerlendirme ve hazırlık raporu: Eğitim verilecek firma ile birlikte eğitim standartları belirlendikten ve gizli müşteri değerlendirmesiyle gizli ihtiyaçlar ortaya çıktıktan sonra, kurumun ihtiyaç duyduğu en efektif eğitim içeriğinin belirlenmesi için kurum yöneticilerinden öz değerlendirme yapmaları istenir. Öz değerlendirme ve Dış değerlendirme ile saptanan eğitim içeriği hazırlanarak eğitim gruplarına uygulanır.
  • İzleme: Eğitim uygulandıktan 2 hafta sonra, eğitim alan kişilerden ve kurum yöneticilerinden oluşan bir grupla eğitim etki değerlendirmesi yapılır. Eğitim uygulandıktan 3 hafta sonra gölge müşteri uygulaması yapılarak eğitim sonrası davranış değişiklikleri izlenerek değerlendirilir.
  • Periyodik Gözden Geçirme: Eğitim uygulanan kurum ile 6 ay sonra tekrar bir toplantı yapılarak durum değerlendirmesi yapılar.

Eğitimlerimizin farkı, standart eğitim programları dışına çıkan bakış açısıyla, kurum ihtiyaç analizi/değerlendirmeleri ve yöneticilerin kendi öz değerlendirmeleriyle oluşturulduğu için eğitimin çalışanlar aracılığıyla kurumun iş ortamına aktarımını kolaylaştırır. Eğitimlerde kısa ve öz anlatımlar, aktif katılımı sağlayacak takım oyunları, simülasyonlar, eğitimde verilmesi istenen mesajı güçlendiren filmler ve vaka çalışmaları ile desteklenir ve katılımcıların eğitimde aktif rol oynamaları, kazanılan bilgi ve beceriyi özümsemeleri sağlanır.

Yorum Ekle