Eğitim Sistemi

EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Klasik Eğitim Programlarımız:

Kurumların temel eğitim gereksinimleri ile çalışanların kişisel ve mesleki gelişmesi arasında yakın bir bağ oluşturmasını sağlayacak temel eğitim gereksinimlerine göre aşağıdaki eğitim içerikleri hazırlanmıştır;

Eğitim ihtiyaç analizi yapıldıktan sonra eğitim sürecine en kısa sürede geçilebilmesi ve eğitim sürecinin verimliliği öncelikli amaçtır.

Kuruma Özgü Eğitim Programlarımız:

Neden Kuruma Özgü Eğitim?

İş hayatının gereksinimlerinin değişmesi, rekabetin daha da artması ve teknolojinin ilerlemesi şirketlerin hem müşterilerine hem de çalışanlarına değişik seçenekler sunma yarışına girmesini sağladı. Günümüzde artık bir üniversiteden mezun olup edinilen bilgileri ufak tefek mesleki tecrübelerle arttırmak ne işverenlere ne de çalışanlara yeterli gelmektedir. Özellikle teknolojik ve beşeri alandaki hızlı gelişmeler, iş hayatının diğer yönlerini de etkisi altına alıyor ve şirketlerin bir takım geliştirme aktivitelerini gerçekleştirmelerini mecburi kılıyor. Bu tip ihtiyaçları karşılamak üzere, şirket çalışanları için değişik eğitim olanakları sunmaya başladık.

Kuruma özgü eğitim programlarımızın, kurumların özellikle amaç, hedefler ve içeriğinin değerlendirilerek, kişisel iş hedefleri ve yetkinler göz önünde bulundurularak saptanması eğitimlerin etkinliğini arttırıcı bir rol oynar ve kişisel performansın geliştirilmesine yardımcı olur. Eğitim içeriğinde bulunan vaka çalışmaları, takım çalışmaları ve workshop çalışmaları ile katılımcıların programlara etkin katılımın sağlanmasıyla eğitimlerden sağlanacak fayda üst noktalara taşınmaktadır.

Kuruma Özgü Eğitimlerde Ana Prensip;

DUYULANLAR UNUTULUR,

GÖRÜLENLER HATIRLANIR,

YAPILANLAR İSE ÖĞRENİLİR!

Kuruma Özgü Eğitimin Klasik Eğitimden Farkı Nedir?

Klasik eğitim sistemi eğitici merkezlidir. Fakat kuruma özgü eğitimlerde spesifik bir bilginin veya bir becerinin tam olarak öğrenimi söz konusu olup katılımcı merkezlidir. Bu eğitimlerin en büyük özelliği katılımcı merkezli olmasıdır. Temel özelliği ise eğitimin interaktif, iş hayatına paralel ve pratik olmasıdır.

Kuruma Özgü Eğitim Programının Özellikleri Nelerdir?

 • Eğitici merkezli değil, eğitilen merkezlidir.
 • Düz bir eğitim disiplini içinde değil, problem çözücü yaklaşıma yönlenmiştir.
 • Tek yönlü anlatımdan uygulamalı ve interaktif eğitime yöneliktir. 
 • Eğitimcilerin rolü, konferans veren konum değil, bilgileri kolay transfer edebilen eğitiminin koçu konumuna çevirilmiştir.
 • Detaylı eğitim materyalleri yeterliliğin kazanılmasına yöneliktir, bilgi ve becerinin kazanılmasını destekleyici nitelikte dizayn edilir.
 • Eğitim metotları tam kontrollü öğrenmeyi kapsar, her bir katılımcı gerek duyulan bilgi ve beceriyi yeterli zamanda öğrenme imkânına sahiptir.
 • Katılımcıların bilgi ve becerileri programa alınmadan önce değerlendirilir, böylece eğitim içeriği katılımcı profiline göre belirlenir.
 • Yazılı, görsel, işitsel materyaller ve simülatörler gibi destekleyici elemanlar öğrenilecek beceriye yönelik kullanılır.
 • Eğitimin tatmin edici şekilde bitirilebilmesi tüm özel beceri ve yeterliliklerin kazanılmasıyla mümkün olur.

Kuruma Özgü Eğitim Programının Ana Prensipleri Nelerdir?

 • Katılımcılar öğrenmeye hazır olduğu zaman eğitim daha efektif olmaktadır. Eğitici uygun ortamı hazırlamalıdır.
 • Katılımcının daha önceden bildiği bilgi ve deneyim üzerine kurulursa daha etkin olmaktadır.
 • Katılımcı neyi ve neden öğreneceği konusunda bilgili ise etkinlik artar.
 • Çeşitli eğitim teknikleri kullanmak gereklidir.
 • Beceriler simülasyon ortamında kazanılmalıdır. Gerçeğe yakın simülasyon daha etkin bir eğitim sağlar.
 • Tekrar,  yeterli olmak veya beceride ustalık kazanmak için gereklidir.

Yorum Ekle