Dijital Çağda İnsan Kaynaklarını Bekleyen Fırsatlar ve Zorluklar

#Eduplus HR NETWORK 11-12 Mayıs 2022 tarihlerinde Online Summit formatında 80’i aşkın konuşmacı, onlarca oturum ve insan kaynakları dünyası ile ilgili yepyeni konularla gerçekleşti.

Moderatörlüğünü yaptığım “Dijital Çağda İnsan Kaynaklarını Bekleyen Fırsatlar ve Zorluklar” oturumunda birbirinden değerli ve deneyimli beş meslektaşımla birlikteydik; Yıldırım Holding İnsan Kaynakları Direktörü Hande Doğu, Saray Muhallebicisi İnsan Kaynakları ve İş Geliştirme Direktörü Ayşegül Baltacı Tezel, Simit Sarayı İK Direktörü Gülyan Kabaş, SneaksUp İnsan Kaynakları Direktörü Zeynep Kaptan Başar ve Zorlu Tekstil İnsan Kaynakları Direktörü Kenan Erdoğan.

Oturumu kaçıran meslektaşlarımdan gelen yoğun talep üzerine kısa bir özet paylaşmak istedim:

Dijital teknolojilerin en çok kullanıldığı insan kaynakları fonksiyonu eğitim (uzaktan eğitim, online staj programları) sonrasında özlük oldu.

Koronavirüs etkisiyle esnek çalışma modellerine (uzaktan çalışma, hibrit çalışma …) geçen iş hayatında en çok kullanılan dijital araçlar uzaktan çalışmayı sağlayanlar olurken, dijitalleşme nedeniyle insani dokunuşların azalması en büyük kaygımız oldu. Dijitalleşen dünyada insan kaynaklarının çalışanlardan uzak kalmaması için yani insani dokunuşların azalmaması için sürekli iletişimi sağlayacak aksiyonların planlanması gerekiyor. Uzaktan çalışanlarla bir araya gelerek yapılacak sohbetler, uzaktan çalışan ve ofisten çalışanların birbirlerinden kopmaması için onları bir araya getirecek faaliyetler, yeni çalışanların online çalışırken kuruma ve kültüre adapte olması için planlanacak oryantasyon programları ve esnek çalışma programlarında verimlilik ve performansı sağlamak için yapılması gerekenler bizi bekleyenler zorlukların ilk sıralarında yer aldılar.

İnsan kaynaklarında dijitalleşmenin zorluklarını fırsata dönüştürmek için yapılacaklar ise şöyle sıralanabilir;

  • Gerçek ihtiyacın belirlenmesi: Sadece dönemin trendi olması nedeniyle diğer kurumları örnek olarak dijitalleşme rüzgarına kapılmamalı. Kurumun performansını arttırmak ve rekabet avantajı sağlamak için gerçek ihtiyaçlar belirlenmeli.
  • Öncelik: Hangi bölümde ve fonksiyonda dijitalleşme gerekli, kurum performansına etkisiyle değerlendirerek öncelikler analiz edilmeli.
  • Uygulanabilirlik: Dijitalleşme her kurumda hem kültürel açıdan hem de yapılan işler ve içerikleri nedeniyle uygulamaya uygun olmayabilir. Uygulanabilirlik değerlendirilerek kültürel uyumun ve mevcut uygulamalarla uyumunun sağlanması için aksiyonlar planlanmalı.
  • Karmaşıklık: Dijitalleşmenin yaratacağı karmaşıklık analiz edilmeli, kullanılan programın karmaşık olup olmaması değerlendirilmeli. Dijitalleşelim derken karmaşıklaşmayalım! Dijitalleşme hayatı kolaylaştırmalı zorlaştırmamalı.
  • Uygulanabilirlik: Dijital aracın ne kadar kuvvetli ve iyi olması ne kadar önemli olsa da kurumda uygulanabilirliği olmazsa hiçbir değeri yoktur. Kurumun ihtiyaçlarına yönelik, uygulanabilir dijital araç ve programlar seçilmeli.
  • Kararlılık: Dijital araçları seçerken ve uygulama sırasında yaşanan zorluklar karşısında kararlı hareket edilmeli. Pes etmeden yola devam etmeli eğer kurumunuz için uygun olmadığını kullanım sırasında fark ettiyseniz vakit kaybetmeden geri dönmek hatta uygulamayı iptal etmek konusunda da kararlı olunmalı.
  • Benimsetme ve Kullanıma Özendirme: Pazarlama odaklı bakış açısıyla düşünerek dijital araçların benimsetilmesi, kullanılması ve sürdürülebilir olması için aksiyonlar planlanmalı. Çalışanların eski alışkanlıklarından yeni dijital uygulamalara geçmesi için sürekli desteklenmeli.
  • Destek: Çalışanlar dijital uygumalar konusunda bilgilendirilmeli, eğitilmeli ve kullanımda yaşadığı zorluklarda tek başına bırakılmadan desteklenmeli.
  • Sürdürülebilirlik: Sistemin sürdürülebilir olması için sürekli takip edilerek gerekli revizyonlar yapılmalı.

Yorum Ekle