Etiket arşivi: mutsuz çalışan

Çalışanların Dörtte Biri Mutsuz ve Bıkkın

Zeki Yüksekbilgili ile yaptığımız araştırma basında geniş yer aldı.

 

‘İş hayatında mutlu muyuz’ sorusunun cevabını bulmak için yola çıkan araştırmacılar Gülbeniz Akduman ve Zeki Yüksekbilgili, altı binden fazla profesyonel ile yaptığı çalışma sonucunda iş hayatında ‘ne  mutlu ne de mutsuz’ olduğumuzu ortaya koydu.

Mutluluk, insanın hayatı boyunca en çok kullandığı, duymaktan zevk aldığı ve günümüzde de her geçen gün önem kazanan kavramlardan biri. Özellikle çalışan kişilerin yaşamının en verimli ve uzun döneminin geçtiği iş yerlerine her gün aynı heyecanla gidip çalışması ve en iyi şekilde ve zamanında işini bitirmeye çalışması için işini severek ve mutlu bir şekilde yapması ise büyük bir gereklilik. Zira profesyonellerin hem kendine hem de işletmeye faydalı olmalarının yolu mutluluktan geçiyor. Gerek işletmeler gerekse çalışanlar açısından son derece önemli olan mutluluk ve işte mutluluk kavramlarının incelenmesi, tanımlanması, ölçümlenmesi her geçen gün daha fazla önem kazanıyor.

‘İş hayatında mutlu muyuz’ sorusunun cevabını bulmak için yola çıkan araştırmacılar Gülbeniz Akduman ve Zeki Yüksekbilgili, 6260 çalışana ‘iş gününüz nasıl geçiyor’ sorusunu yöneltti. Araştırma sonuçlarına göre çalışanların yüzde yirmi ikisi  ‘Çok mutluyum, her gün işe istekle gidiyorum’ cevabını verirken, yüzde otuz sekizi ‘Ne mutlu ne de mutsuzum, kararsızım.’ cevabını verdi. Araştırmanın en çarpıcı sonucu ise, katılımcıların dörtte birinin kendini mutsuz ve bıkkın olarak tanımlaması oldu.