Yetişkin Eğitim Memnuniyeti Değerlendirme (YEM) İK Blog’da…

Yetişkin Eğitim Memnuniyeti Değerlendirme (YEM) amacıyla Yrd. Doç. Dr. Zeki Yüksekbilgili ile birlikte hazırladığımız ölçeğimizle ilgili yazı Kariyer.net’in İnsan Kaynakları profesyonellerine yönelik olarak hazırladığı İK Blog’da  yayınlandı. Yazıyı http://www.kariyer.net/ik-blog/yetiskin-egitim-memnuniyeti-anketi-neden-onemli/ adresinde ve aşağıda bulabilirsiniz.

Eğitim yatırımın geri dönüşü halen çözümlenmemiş bir sorundur. Eğitime yapılan yatırım ve harcanan zaman sonucunda elde edilenlerin neler olduğunu belirlemek ise oldukça zordur. Temel olarak yetişkin eğitiminde katılımcıların eğitimden hoşlanıp hoşlanmadıkları, eğitimden mutlu ayrılıp ayrılmadıklarının ilk göstergesi eğitimin sonunda katılımcıların gülen yüzle ayrılmalarıdır. Kavradıkları bilgi ve beceriler program öncesi ve sonrasında uygulanabilecek testler, vaka çalışması, rol yapma gibi eğitsel uygulamalarla ölçümlenebilir. Katılımcıların 3-6 ay sonraki davranışları gözlemlenerek, anket uygulaması yapılarak veya performansları analiz edilerek davranışlarındaki farklılıklar analiz edilebilir. Sonuçta yapılacak maliyet/fayda analizi ile de programın katkısı kesin olarak belirlenebilir. Eğitim değerlendirme sürecinde kırılma noktası ise katılımcıların memnuniyet seviyeleridir. Bilindiği gibi ülkemizde, kurumlarımız içerisinde yılda binlerce eğitim yapılmakta, bu eğitimlere milyonlarca lira harcanmakta ve bu eğitimler sonrasında da eğitimin etkinliğini ölçmek için anketler yapılmaktadır. Ne yazık ki bu anketlerin hiçbiri bilimsel olarak güvenilirliği ve geçerliliği ispatlanmış ölçeklere dayanmamaktadır. Yetişkin katılımcıların memnun olmadan öğrenmeyi reddettikleri göz önüne alındığında bu sürecin ne kadar kritik olduğu açıkça görülmektedir. Memnun olmayan yetişkin katılımcıdan eğitimden verim alması beklenemez. Bu nedenle yapılacak eğitim memnuniyet anketi uygulaması eğitimin amacına ulaşıp ulaşmadığının en temel göstergesi olacaktır.

Eğitim memnuniyeti ölçümü konusu bu kadar kritik önem taşımasına rağmen kurumlar geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmamış olan kendi tasarladıkları anket formlarıyla ölçüm yapmaktadırlar. İstatistiki ve akademik anlamda geçerli ve güvenli olmayan yollarla edindikleri sonuçlara göre de aksiyon almaktadırlar. İşte bu aşamada Dr. Gülbeniz Akduman ve Yrd. Doç. Dr. Zeki Yüksekbilgili tarafından “Yetişkin Eğitim Memnuniyeti (YEM)” ölçme amacıyla oluşturulan anket Türkiye’de yetişkin eğitim memnuniyeti ölçümü için geliştirilmiş ilk ölçek olma özelliğini taşımaktadır. YEM’i oluştururken düzenli eğitim yapan 96 işletmenin eğitim sonrası memnuniyet ölçümünde kullandıkları eğitim formları incelenmiş ve kullanılan sorulardan 46 tanesiyle Türkiye’de güvenirliği ve geçerliliği kanıtlanmış bir soru formu elde edilmiştir. Bu değerlendirme anketi sayesinde eğitmen sunum becerileri, eğitmen iletişim becerileri, eğitim ortamı, eğitim organizasyonu, eğitim amacı, eğitim çıktıları ve genel değerlendirme kırılımında eğitim memnuniyeti amacına uygun olarak sağlıklı ve detaylı olarak ölçümlenerek gerekli aksiyonların alınması sağlanabilecektir.

***Yetişkin Eğitim Memnuniyeti Anketi eğitimin doğru değerlendirilmesi amacıyla İK profesyonellerinin kullanması amacıyla hazırlanmıştır. Kurumlarında anketi kullanmak isteyen İK profesyonellerinin gulbeniz@akduman.com veya yuksekbilgili@gmail.com adresine mail atarak kullanımlarını sadece bildirmeleri kullanım izni için yeterlidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Ekle