Gelecek sizi ne kadar zorlayacak? Kurumlarınız gelecek için ne kadar sağlıklı ve başarılı?

Kurumsal Check-up için Etkili Bir Yöntem: Argenti Metodu

İnsanlar gibi kurumlarda zamanla sağlığını kaybediyor hatta yok olabiliyor. Bu bağlamda insanlar gibi kurumların da check-up yaptırarak yapısal, yönetimsel ve finansal sağlığını kontrol ettirip gerekli önlemleri alması sürdürülebilir ve karlı bir kurum olarak rekabet avantajına sahip olması için kritik önem taşıyor.

Kurumunuzun check-up’ını yapmak için birçok farklı stratejik araç kullanabilirsiniz. Bu araçlardan en köklü ve etkin olanlarından biri batmakta olan şirketleri %90 oranında analiz eden ve geçmişi 1970’li yıllara uzanan Argenti Metodu…

Argenti Metoduna göre kurumsal performansı analiz etmek için sadece finansal ölçütleri kullanmak yeterli değil. Kurumun yapısı, yönetim şekli ve kaynakların kullanımı da değerlendirilerek kurumun check-up’ı yapılabilir ve başarısızlık sinyalleri kolaylıkla algılanabilir. Argenti Metodu stratejik planlama sürecinde kararların sezgilere ya da tahminlere göre değil analitik alınması için de yol gösterici oluyor.

Argenti Metodunda kurumlar yapısal bozukluklar, önemli hatalar ve kaynaklarla hedeflerin tutarsızlığı olarak üç ana başlık altında değerlendirilerek analiz ediliyor. Kurumlarınızın ne kadar sağlıklı ve başarılı olduğunu bulmak için bu üç bölümde yer alan konuları soru haline getirerek sizlerle paylaşıyorum.

Soruların yanlarında doğru cevapları yer alıyor. Sorulara olmasını istediğiniz yani hayal ettiğiniz veya olması gerektiği gibi değil de kurumunuzun gerçek durumunu yansıtacak şekilde cevap verin. Her verdiğiniz yanlış cevap için 1 puan ekleyin.

Toplamda aldığınız puan 10 ve altında ise kurumunuzda acil müdahale gerektiren bir konu olmadığı, sadece yanlış cevap verdiğiniz alanlarda gelişim sağlayarak başarılı olacağınızı, toplam puan 10 ve üstünde ise tehlike sinyallerinin çaldığı ve acilen yanlış cevap verdiğiniz alanlarda aksiyon almanız gerektiğini gösterir.

Yorum Ekle