Etiket arşivi: zeki yüksekbilgili

Yetişkin Eğitim Memnuniyeti Değerlendirme (YEM) İK Blog’da…

Yetişkin Eğitim Memnuniyeti Değerlendirme (YEM) amacıyla Yrd. Doç. Dr. Zeki Yüksekbilgili ile birlikte hazırladığımız ölçeğimizle ilgili yazı Kariyer.net’in İnsan Kaynakları profesyonellerine yönelik olarak hazırladığı İK Blog’da  yayınlandı. Yazıyı http://www.kariyer.net/ik-blog/yetiskin-egitim-memnuniyeti-anketi-neden-onemli/ adresinde ve aşağıda bulabilirsiniz.

Eğitim yatırımın geri dönüşü halen çözümlenmemiş bir sorundur. Eğitime yapılan yatırım ve harcanan zaman sonucunda elde edilenlerin neler olduğunu belirlemek ise oldukça zordur. Temel olarak yetişkin eğitiminde katılımcıların eğitimden hoşlanıp hoşlanmadıkları, eğitimden mutlu ayrılıp ayrılmadıklarının ilk göstergesi eğitimin sonunda katılımcıların gülen yüzle ayrılmalarıdır. Kavradıkları bilgi ve beceriler program öncesi ve sonrasında uygulanabilecek testler, vaka çalışması, rol yapma gibi eğitsel uygulamalarla ölçümlenebilir. Katılımcıların 3-6 ay sonraki davranışları gözlemlenerek, anket uygulaması yapılarak veya performansları analiz edilerek davranışlarındaki farklılıklar analiz edilebilir. Sonuçta yapılacak maliyet/fayda analizi ile de programın katkısı kesin olarak belirlenebilir. Eğitim değerlendirme sürecinde kırılma noktası ise katılımcıların memnuniyet seviyeleridir. Bilindiği gibi ülkemizde, kurumlarımız içerisinde yılda binlerce eğitim yapılmakta, bu eğitimlere milyonlarca lira harcanmakta ve bu eğitimler sonrasında da eğitimin etkinliğini ölçmek için anketler yapılmaktadır. Ne yazık ki bu anketlerin hiçbiri bilimsel olarak güvenilirliği ve geçerliliği ispatlanmış ölçeklere dayanmamaktadır. Yetişkin katılımcıların memnun olmadan öğrenmeyi reddettikleri göz önüne alındığında bu sürecin ne kadar kritik olduğu açıkça görülmektedir. Memnun olmayan yetişkin katılımcıdan eğitimden verim alması beklenemez. Bu nedenle yapılacak eğitim memnuniyet anketi uygulaması eğitimin amacına ulaşıp ulaşmadığının en temel göstergesi olacaktır.

Okumaya devam et

“Yetişkin Eğitim Memnuniyeti (YEM) Ölçümü İçin Ölçek Geliştirme Çalışması” başlıklı bilimsel makalemiz yayınlandı.

Zeki Yüksekbilgili  ile birlikte hazırladığımız “Yetişkin Eğitim Memnuniyeti (YEM) Ölçümü İçin Ölçek Geliştirme Çalışması” başlıklı bilimsel makalemiz The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)‘da yayınlandı.

Makaleye ulaşmak için tıklayınız.

Makalenin özeti aşağıdadır: Bu araştırmanın amacı, yetişkin eğitimi memnuniyeti ölçümünde kullanılmak üzere bir ölçek geliştirilmesidir. Bu bağlamda, düzenli eğitim yapan 96 işletmenin eğitim sonrası memnuniyet ölçümünde kullandıkları eğitim formları incelenmiş ve kullanılan sorulardan 46 tanesiyle bir soru formu elde edilmiştir. Yapı geçerliğini ölçmek amacıyla açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmış, güvenirlik çalışması kapsamında madde toplam korelasyonu, Cronbach Alpha, alt ve üst %27’lik çeyreklerin t testlerinden oluşan madde analizi yöntemleri uygulanmıştır. Çalışma sonucunda 30 sorudan oluşan ve Cronbach Alpha katsayısı 0,94 olan yetişkin eğitim memnuniyeti ölçeği geliştirilmiştir.

İK Sohbetlerinde Zeki Yüksekbilgili konuğumuzdu

Bilgi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek lisans öğrencilerimizle “Staffing” dersimizde her hafta sektörden bir profesyonel konuk ağırlıyoruz.

Bu haftaki konuğumuz Yrd. Doç. Dr. Zeki Yüksekbilgi oldu. Dijitalleşen dünyada pazarlamanın insan kaynaklarına etkisini uygulamalı olarak bizlerle paylaşan Zeki Bey’e çok teşekkür ediyoruz.

ik-sohbetleri_5

THY Yöneticilerine 10. Grup Etkin Liderlik Eğitimi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (FSM-SEM) ile THY Müdürlerine yönelik olarak düzenlediğimiz ‘Etkin Liderlik’ eğitiminin 10.grubunu tamamladık.

THY Yöneticilerine “Etkin Liderlik” Eğitimi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (FSM-SEM) ile THY yöneticilerine yönelik olarak düzenlediğimiz  3 gün süren “Etkin Liderlik” eğitiminin 7. grubunu tamamladık.

thy-yoneticilerine-etkin-liderlik-egitimi

Perfetti Van Melle ile “Oyunlarla Keşfediyorum” Eğitimi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yönetici Geliştirme Merkezi (Bilgi YGM) ile Perfetti Van Melle yönetici adayları için Zeki Yüksekbilgili ile hazırladığımız liderlik becerilerini geliştirme amaçlı “Oyunlarla Keşfediyorum” eğitiminin üçüncüsünü gerçekleştirdik.

Perfetti Van Melle ile “Oyunlarla Keşfediyorum” Eğitimi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yönetici Geliştirme Merkezi (Bilgi YGM) ile Perfetti Van Melle yönetici adayları için Zeki Yüksekbilgili ile hazırladığımız liderlik becerilerini geliştirme amaçlı “Oyunlarla Keşfediyorum” eğitiminin üçüncüsünü gerçekleştirdik.

THY’da “Eğitim Oyunlarıyla Liderlik” Eğitimi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (FSM-SEM) ile THY yöneticilerine “Eğitim Oyunlarıyla Liderlik” eğitimini  gerçekleştirdik.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Eğitici Eğitimi”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile 2 günlük EĞİTİM OYUNLARI eğitimini tamamladık. Daha önce Eğitici Eğitimi alan iç eğitmenlerin eğitimlerini daha akılda kalıcı hale getirmeleri için eğitim oyunlarının nasıl hazırlanacağını ve uygulayacağını aktardık.

 

perfetti(2016-02-12)

Perfetti Van Melle ile “Oyunlarla Keşfediyorum” Eğitimi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yönetici Geliştirme Merkezi (Bilgi YGM) ile Perfetti Van Melle yönetici adayları için Zeki Yüksekbilgili ile hazırladığımız, liderlik becerilerini geliştirme amaçlı “Oyunlarla Keşfediyorum” eğitiminin ilkini Santral İstanbul’da  gerçekleştirdik.

perfetti(2016-02-12)