Akademik Çalışmalar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

AKDUMAN, G., HATIPOGLU, Z. & YUKSEKBILGILI, Z. (2015). Work Addiction as Related to Number of Children, International Research Journal of York University (IRJYU). 2 (2), pp. 129-137

AKDUMAN, G., HATIPOGLU, Z. & YUKSEKBILGILI, Z. (2015). A Research about Emotional Intelligence on Generations, International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Review (IJAMRR). 3 (4), pp. 124-133

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

AKDUMAN, G. ve YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2015). Kuşaklara Göre İşkoliklik, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 19, pp. 415-440

AKDUMAN, G., HATİPOĞLU, Z. ve YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2015). Medeni Durumuna Göre Örgütsel Adalet Algısı, Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (YÖNBİL). 1 (1), pp. 1-13

AKDUMAN, G. ve YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2015). Perakende Mağazacılık Sektöründe Satış Personelinin Demografik Özellikleri ve Personel Memnuniyeti İlişkisi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER). 14 (52), pp. 86-99

AKDUMAN, G.,  ERDOĞAN, O. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2013). Ciro ve Personel Devir Hızı İlişkisi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER). 12 (47), pp. 203-211

AKDUMAN,G., AKDEMİR, A., KONAKAY, G., DEMİRKAYA, H., NOYAN, A., DEMİR, B.,AĞ, C., PEHLİVAN, Ç., ÖZDEMİR, E., EREGEZ, H., ÖZTÜRK, İ. ve BALCI, O. (2013). Y Kuşağının Kariyer Algısı, Kariyer Değişimi ve Liderlik Tarzı Beklentilerinin Araştırılması, Muğla Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2 (2), pp. 11-42

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

AKDUMAN, G., HATIPOGLU, Z. & YUKSEKBILGILI, Z. (2015). Job Related Well-Being according to Demographic Factors: A Research in Tourism Industry, 2nd International Congress of Tourism & Management Researches (01-03 May), Kusadasi / Turkey

Diğer Yayınlar:

AKDUMAN, C., AKDUMAN, G., ŞİMŞEK YÜKSEKBİLGİLİ, N. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2015). Aile Sağlığı Merkezlerinde Bireysel Mutluluk ve İşyerinde Mutluluk Üzerine Bir Araştırma (Poster Sunum). 2.Uluslararası Katılımlı İstanbul Aile Hekimliği Derneği Kongresi (06-10 Mayıs), İSTAHED, Kıbrıs

AKDUMAN, C., AKDUMAN, G., HATİPOĞLU, Z. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2015). Aile Sağlığı Merkezlerinde Görev Yapan Uzman Doktorlar ve Doktorlar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Yıldırma (Mobbing) Araştırması. 2.Uluslararası Katılımlı İstanbul Aile Hekimliği Derneği Kongresi (06-10 Mayıs), İSTAHED, Kıbrıs

AKDUMAN, C., AKDUMAN, G., ŞİMŞEK YÜKSEKBİLGİLİ, N. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2015). Aile Sağlığı Merkezlerinde Görev Yapan Çalışanlar Üzerinde Karşılaştırmalı Bir İşkoliklik Araştırması (Poster Sunum). 6.Uluslararası Katılımlı  Aile Hekimliği Kongresi (4-8 Kasım), AHEF, Antalya

AKDUMAN, C., AKDUMAN, G., ŞİMŞEK YÜKSEKBİLGİLİ, N. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2015). Aile Sağlığı Merkezlerinde Görev Yapan Çalışanlar Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Tükenmişlik Araştırması (Poster Sunum). 6.Uluslararası Katılımlı  Aile Hekimliği Kongresi (4-8 Kasım), AHEF, Antalya

Yorum Ekle