Kategori arşivi: Akademik Çalışmalar

ICTMR 4. Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresinde Bildiri Sunumu

ICTMR  4. Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresinde değerli dostum Zeynep Hatipoğlu ile birlikte hazırladığımız “Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Çalışanlarının Sosyal Görünüş Kaygısı ve İş Doyumu İlişkisi” adlı bildiri çalışmamızı sunduk. Bildiri çalışmamıza buradan ulaşabilirsiniz.

“Sağlık Personelinin Mutlulukları Üzerine Bir Alan Araştırması: Aile Sağlığı Merkezlerinde Bir Uygulama” konulu makalemiz yayınlandı.

Yrd. Doç. Dr.Zeki Yüksekbilgili ile birlikte hazırladığımız “Sağlık Personelinin Mutlulukları Üzerine Bir Alan Araştırması: Aile Sağlığı Merkezlerinde Bir Uygulama” başlıklı bilimsel makalemiz Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmaları Dergisi (FESA)’da yayınlandı. Makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

“Eğitim Düzeyine Göre Örgütsel Adalet Algısı” konulu makalemiz yayınlandı.

Dr.Zeynep Hatipoğlu ve Dr.Zeki Yüksekbilgili ile birlikte hazırladığımız “Eğitim Düzeyine Göre Örgütsel Adalet Algısı” başlıklı bilimsel makalemiz ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science)’da yayınlandı. Makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

A Research about Emotional Intelligence according to Gender

Dr.Zeynep Hatipoğlu ve Dr.Zeki Yüksekbilgili ile birlikte hazırladığımız “A Research about Emotional Intelligence according to Gender” başlıklı akademik makalemiz International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Review (IJAMRR) dergisinde yayınlandı.

Makaleye derginin sayfasından yada buradan ulaşabilirsiniz.

Akademik Çalışmalar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

AKDUMAN, G., HATIPOGLU, Z. & YUKSEKBILGILI, Z. (2015). Work Addiction as Related to Number of Children, International Research Journal of York University (IRJYU). 2 (2), pp. 129-137

AKDUMAN, G., HATIPOGLU, Z. & YUKSEKBILGILI, Z. (2015). A Research about Emotional Intelligence on Generations, International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Review (IJAMRR). 3 (4), pp. 124-133

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

AKDUMAN, G. ve YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2015). Kuşaklara Göre İşkoliklik, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 19, pp. 415-440

AKDUMAN, G., HATİPOĞLU, Z. ve YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2015). Medeni Durumuna Göre Örgütsel Adalet Algısı, Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (YÖNBİL). 1 (1), pp. 1-13

AKDUMAN, G. ve YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2015). Perakende Mağazacılık Sektöründe Satış Personelinin Demografik Özellikleri ve Personel Memnuniyeti İlişkisi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER). 14 (52), pp. 86-99

AKDUMAN, G.,  ERDOĞAN, O. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2013). Ciro ve Personel Devir Hızı İlişkisi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER). 12 (47), pp. 203-211

AKDUMAN,G., AKDEMİR, A., KONAKAY, G., DEMİRKAYA, H., NOYAN, A., DEMİR, B.,AĞ, C., PEHLİVAN, Ç., ÖZDEMİR, E., EREGEZ, H., ÖZTÜRK, İ. ve BALCI, O. (2013). Y Kuşağının Kariyer Algısı, Kariyer Değişimi ve Liderlik Tarzı Beklentilerinin Araştırılması, Muğla Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2 (2), pp. 11-42

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

AKDUMAN, G., HATIPOGLU, Z. & YUKSEKBILGILI, Z. (2015). Job Related Well-Being according to Demographic Factors: A Research in Tourism Industry, 2nd International Congress of Tourism & Management Researches (01-03 May), Kusadasi / Turkey

Diğer Yayınlar:

AKDUMAN, C., AKDUMAN, G., ŞİMŞEK YÜKSEKBİLGİLİ, N. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2015). Aile Sağlığı Merkezlerinde Bireysel Mutluluk ve İşyerinde Mutluluk Üzerine Bir Araştırma (Poster Sunum). 2.Uluslararası Katılımlı İstanbul Aile Hekimliği Derneği Kongresi (06-10 Mayıs), İSTAHED, Kıbrıs

AKDUMAN, C., AKDUMAN, G., HATİPOĞLU, Z. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2015). Aile Sağlığı Merkezlerinde Görev Yapan Uzman Doktorlar ve Doktorlar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Yıldırma (Mobbing) Araştırması. 2.Uluslararası Katılımlı İstanbul Aile Hekimliği Derneği Kongresi (06-10 Mayıs), İSTAHED, Kıbrıs

AKDUMAN, C., AKDUMAN, G., ŞİMŞEK YÜKSEKBİLGİLİ, N. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2015). Aile Sağlığı Merkezlerinde Görev Yapan Çalışanlar Üzerinde Karşılaştırmalı Bir İşkoliklik Araştırması (Poster Sunum). 6.Uluslararası Katılımlı  Aile Hekimliği Kongresi (4-8 Kasım), AHEF, Antalya

AKDUMAN, C., AKDUMAN, G., ŞİMŞEK YÜKSEKBİLGİLİ, N. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2015). Aile Sağlığı Merkezlerinde Görev Yapan Çalışanlar Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Tükenmişlik Araştırması (Poster Sunum). 6.Uluslararası Katılımlı  Aile Hekimliği Kongresi (4-8 Kasım), AHEF, Antalya